טופס רישום - תכנית צהרונים ניצנים
יישוב
פרטי התלמיד/ה
מספר זהות שם פרטי שם משפחה
בחר תאריך

נא לבחור תאריך.

תאריך נבחר: {{ form.data.student.age.format('L') }}

גיל הילד אינו בטווח הגילאים המאושר. נא לעמוד עמנו קשר במספר הבא: 072-2736201.
כיתה
מצב משפחתי הערות פרטי הורה {{$index + 1}}
מספר זהות שם פרטי שם משפחה
כתובת מגורים
טלפון נייד דואר אלקטרוני
צירוף קבצים
 • גודל קובץ מקסימלי: 2400KB
 • ניתן להעלות קבצי PDF ו-JPEG בלבד
הצהרה כתב התחייבות לשנת תש"פ

מתחייבים בזה הדדית כלפיכם:

 1. זמני פעילות הצהרון

  הצהרון יפעל בכל ימי הלימוד של בית הספר / הגנים עד השעה 16.00 (בזמני חופשת חנוכה ופסח יופעל תוכנית ביה"ס של החופש הגדול בתשלום נפרד) צהרון כולל ארוחת צהרים חמה ומזינה, וחוגים.

 2. פתיחת הצהרון

  הצהרון ייפתח ברישום מינימום של:
  גני ילדים – 22 ילדים.
  גני חינוך מיוחד – 8 ילדים.
  בתי ספר – 25 ילדים.

 3. תשלום

  התשלום בצהרון ע"פ הנחיות משרד החינוך שיפורסמו סמוך לתחילת שנה. אני החתום מטה, מתחייב בזאת ביחד ולחוד כלפי "מרכז חינוכי הזית" כדלקמן:

  • לשלם לכם במועד שיקבע על ידי "מרכז חינוכי הזית" את מלוא השתתפות עבור הילד בהתאם למחיר שיקבע משרד החינוך בתוכנית ניצנים ע"פ אשכולות ערים.
  • ידוע לנו כי שכר הלימוד הוא שנתי לתוכנית.
  • אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות באמצעות הוראת קבע לבנק לפקודת " מרכז חינוכי הזית" אשר תגבה בכל חמישי בחודש בהו"ק בנקאית.
  • אנו מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא ההשתתפות.
  • אנו מתחייבים לשלם ל"מרכז חינוכי הזית" את כל ההוצאות בקשר עם אי תשלום סכום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה במלואו ובמועדו, כולל שכ"ט וכו'.
  • בכל מקרה לא יפחת הסכום הנ"ל מסך של 45 ₪ בגין ביטול תשלום ומסך של 90 ₪ בגין ביטול חוזר.
  • ידוע לנו כי "מרכז חינוכי הזית" רשאי להפסיק ביקורו של ילד בצהרון וכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 14 יום מראש, במהלכם לא נפרע חוב שכר הלימוד, והכל מבלי לגרוע מיתר סעדיה עפ"י כתב ההתחייבות ועפ"י כל דין.
חתימה:
נקה
קראתי ואני מאשר את תקנון השירות. (אנא קרא את התקנון כדי לאשר)