הגשת מועמדות למלגת עיריית נהריה לחץ כאן לעיון בקריטריונים בסיסיים להגשת הבקשה פרטים אישיים
שם פרטי שם משפחה מספר זהות

תאריך לידה: {{form.data.parent[0].birthdayReadOnly}}

תאריך לידה מגדר
טלפון נייד טלפון נייד
דואר אלקטרוני
כתובת
רחוב מספר בית מספר דירה
מיקוד
פרטים נוספים

מוסד אקדמי: {{form.data.parent[0].university.university}}

מוסד אקדמאי לקראת תואר
חוג הלימוד מספר שעות שבועיות שנה אקדמאית
מספר מילים לנימוק הבקשה
תחום התנדבות תחום התנדבות - {{$index + 1}} להסבר על מקומות התנדבות לחץ כאן
היכן תרצה להתנדב

הערה: ניתן לבחור עד שני תחומי התנדבות

    תיאור התכנית: {{form.volunteerDescription1[$index]}}
    מיקום הפעילות: {{form.volunteerDescription2[$index]}}
    ימים ושעות: {{form.volunteerDescription3[$index]}}
מחק הוסף
פרטי חשבון בנק
בנק מספר סניף מספר חשבון
שם המוטב
הצהרה
אני - {{ form.data.student[0].firstName + " " + form.data.student[0].lastName }} ת.ז. - {{form.data.student[0].id}}
מצהיר/ה בזאת:
כי קראתי את מסמך ההתחייבות לתרומה לקהילה, ואת ההצהרה המפורטת בו. ובחתימתי אני מתחייב לכל הנאמר בו.


קראתי ואני מאשר את
לחץ כאן לקריאת מסמך ההתחייבות לתרומה לקהילה (אנא קרא את התקנון על מנת לאשר)
חתימה

תאריך -

חתימה:
נקה
אריאל: 073-2094705
אביבית: 04-9833036
אופיר: 073-2094701
דוא"ל: Milgotna@gmail.com
ניתן גם לפנות בפייסבוק: מרכז צעירים נהריה