בקשה לביטול רישום לשנת הלימודים
עקב העתקת מגורים אל מחוץ לעיר
מצב משפחתי הערות פרטי הורה {{$index + 1}}
שם פרטי שם משפחה מספר זהות
כתובת מגורים
טלפון נייד דואר אלקטרוני
פרטי התלמיד/ה פרטי תלמיד/ה {{$index + 1}}
שם פרטי שם משפחה עולה לכיתה
מספר זהות תאריך לידה לומד בביה"ס
מחק הוסף
אבקש בזאת לאשר ביטול רישום של בתי/בני הרשומים לעיל בשנה"ל הקרובה עקב העתקת מגורים לרשות מקומית: לכתובת צירוף קבצים
  • גודל קובץ מקסימלי: 6000KB
  • ניתן להעלות קבצי PDF ו-JPEG בלבד